Can Joanet

Can Joanet és un espai destinat a atendre persones amb dificultats ja siguin emocionals, conductuals o cognitives.

Atenem de forma prioritària:

  • Les alteracions del processament del llenguatge com el retard a l’adquisició, disfàsies, trastorns de l’adquisició de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia) així com els trastorns adquirits (afàsia, alèxia i agrafia), trastorns de l’atenció , memòria i funcions executives.
  • Alteracions a la comunicació: Trastorns del desenvolupament (Autisme. Asperger) així com alteracions secundaries a dèficits auditius i visuals.
  • Alteracions de la sortida de la informació: Anàrtria/disàrtria, disglòssia, dislàlia, retard de la parla, disfonia, disfèmia. Així com els trastorns associats a altres patologies: disfunció orofacial i disfàgia.

Pensem que les persones no són subjectes passius en tant que «reben teràpia», i creiem que cal ser actius a la recerca de les millors formes d’interactuar amb l’entorn.

Per tant acompanyem en un procés que és individual i únic per cada persona.